FIRMA ART Sp. z o.o Sp. k.
ul. Sikornik 3,
43-300 Bielsko-Biała

tel +48 33 497 10 20
biuro@artfolie.pl

Folie ekologiczne

Przy produkcji tworzyw sztucznych kierujemy się dbałością o ekologię, postępując przy tym zgodnie z zasadami recyklingu. Tworzymy opakowania, które w wielu przypadkach w całości pochodzą z ponownego przetwarzania tworzyw sztucznych, jednak we wszystkich przypadkach surowce wtórne są wykorzystywane chociażby w małym stopniu.

Potwierdzenie jakości

Dla naszych klientów przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą zyskać pewność, że zasady recyklingu są wykorzystywane przez naszą firmę przy produkcji folii. W tym celu wystawiamy karty techniczne lub deklaracje, które stanowią formalne potwierdzenie, że tworzone przez nas opakowania oraz inne produkty zawierają w swym składzie regranulat PCR.

Stosowane tworzywo

Produkcja materiałów z regranulatu PCR jest istotna przede wszystkim ze względu na jego jakość, która potwierdzona została przez niezależne instytucje badawcze. Wymieniony skrót oznacza Post Consumer Recycling, informując o tym, że produkty po zużyciu nie trafiają jako odpady na wysypisko śmieci. Nie zanieczyszczają tym samym środowiska, gdyż folie te bezpośrednio trafiają do przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem. Z tego powodu jest to opcja spełniająca wszystkie normy ekologiczne.

Inne korzyści

Zastosowanie eko folii charakteryzuje się zaletami w postaci chociażby mniejszych kosztów produkcji od stosowania zupełnie nowych materiałów do tworzenia opakowań. Istotną zaletą jest również możliwość przyczynienia się do wsparcia działań w zakresie ochrony środowiska, dzięki oszczędności wytwarzania dużej ilości nowych tworzyw sztucznych, które mogą mieć negatywny wpływ na przyrodę. Dzięki temu klienci kupujący eko folie mogą mieć pewność, że przykładają rękę do inicjatyw chroniących naszą planetę.

Możliwości zastosowania

Sposoby wykorzystania eko folii, powstających w ramach recyklingu, są bardzo szerokie, a możemy je stosować do wielu dziedzin gospodarki, w tym przede wszystkim dla zakładów przemysłowych czy przedsiębiorstw funkcjonujących w branży budowlanej. Z pewnością tendencja ta będzie się utrzymywać, również ze względu na obowiązuje przepisy prawne, dlatego też staramy się rozwijać naszą technologię powstawania eko folii.